S K L E P
Sprzedaż komputerów, laptopów, materiałów eksploatacyjnych, materiałów biurowych i szkolnych.
m M e d i c a
Serwis oprogramowania mMedica
oraz wsparcie przy przygotowaniu i rozliczaniu kontraktów z NFZ.
S E R W I S
Naprawa sprzętu i oprogramowania, budowa i modernizacja sieci komputerowych.
K O N T A K T
Sprawdź nasze dane teleadresowe
lub skontaktuj się z nami za pomocą formularza on-line.
P O R T F O L I O
Tworzenie stron www, projektowanie ulotek i reklamowych banerów, fotografia reklamowa.
L O K A L I Z A C J A
Zobacz na mapie gdzie znajduje
się nasza siedziba i jak najłatwiej
do nas dotrzeć.